VA, Södra härnön

Slutfört

Uppdragsbeskrivning

Sprängning för kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten från Kattastrands reningsverk till Solumshamn.

Beställare: Skanska

2017 –

Projektet innefattar

Kontakta mig för mer information

Vill du veta mer eller hur vi skulle kunna hjälpa er? Kontakta mig för mer information.

Sten Åkesson

Ägare/VD

  • 070-3729977
  • sten.akesson@stensbergborrning.se