Bergborrning

Bergborrning

Stens Bergborrning

Borrning är en stor del av vårt arbete och väl utförd borrning är en förutsättning för ett bra resultat vid sprängning, minskar risken för oförutsedda händelser och vibrationer. Borrning är även en viktig del inom bergförstärkning och med precision förstärks berget inom rätt område.
Med vår breda maskinpark av moderna borrvagnar har vi alltid rätt maskin till rätt arbete för att arbeta så klimatsmart som möjligt.
Våra borrvagnsförare är professionella, erfarna och utbildade och med precision, känsla och underhåll utför vi arbetet med hänsyn till vibrationer, buller, damm och omgivning

Borrning för exempelvis:

  • Sprängning
  • Förstärkning
  • Slits
  • Maststag

Kontakta mig för mer information

Vill du veta mer eller hur vi skulle kunna hjälpa er? Kontakta mig för mer information.

Sten Åkesson

Ägare/VD

  • 070-3729977
  • sten.akesson@stensbergborrning.se