Bergförstärkning

Bergförstärkning

Stens Bergborrning

Permanent bergsäkring & driftsäkring

Bergförstärkning innefattar bl.a. handskrotning/säkerställning av berg, bergbultning och skyddsnätning.

Vi borrar och injekterar bergbultar för att kvalitetssäkra berget. Handskrotar exempelvis en bergvägg och installerar skyddsnät för att eliminera risken för ras.

Vi har helheten och behöver berg förstärkas, säkras eller driftsäkras så utför vi det. Med vår erfarenhet inom berghantering utför vi säkra, effektiva och professionell bergförstärkning och bergnätning. Vi har många och stora projekt i bagaget där vi utfört förstärkningsåtgärder, allt från kraftverksutskov till stora husprojekt i tätort.
Bergförstärkning utförs med hänsyn till omgivning och vi använder alltid miljövänliga produkterna och maskiner för att minimera miljöpåverkan.

Kontakta mig för mer information

Vill du veta mer eller hur vi skulle kunna hjälpa er? Kontakta mig för mer information.

Victor Åkesson

Borrmästare

  • 070-3854300
  • victor.akesson@stensbergborrning.se