Om oss

Lång erfarenhet, bred kunskap och alltid pålitlig – från start till klart. Stens Bergborrning grundades 1995 av VD Sten Åkesson och ombildades till Aktiebolag 2005. Idag drivs företaget av Sten och hans två söner Daniel och Victor.
Idag består företaget utav 10 st medarbetare, samtliga med den utbildning och kompetens som vår bransch kräver.

Stens Bergborrning AB är medlem i BEF (Bergsprängnings Entreprenörernas Förening) och är ett auktoriserat bergsprängnings företag. Detta innebär att vi utifrån befintliga lagar och krav ska styra och kontrollera verksamheten med hjälp av kompentens och delegerat ansvar.
Som auktoriserad bergsprängare ger vi ett mervärde och skapar trygghet för beställaren.

Våra vägledande principer

  • Ledarskap och medarbetarskap är ansvarsfullt och kvalitetsmedvetet.
  • Vi levererar hög kvalité på våra utförda tjänster.
  • Höga kvalitetsmål för att utveckla effektiva arbetssätt och driva ständig förbättring.
  • Kvalitetsarbetet bedrivs systematiskt med tydlig struktur.
  • Kompetensutveckling säkerställer att medarbetare har rätt kompetens att leda och bidra i kvalitetsarbetet internt.
  • Dialogen med kunder, leverantörer, myndigheter och andra intressenter bygger på förtroende och samverkan.
  • Externa krav är till för att uppfyllas. Lagstiftning ser vi som ett minimikrav.

Vi utför professionella, bergsäkra bergarbeten för både företag och privatpersoner över hela landet. Företrädelsevis arbetar vi som UE åt bygg- och anläggningsbolag i alla storlekar som: Skanska, NCC, Svevia, KVB och PEAB exempelvis. Men tveka inte att kontakta oss som privatperson om ni behöver hjälp med sprängning för husgrunder, VA gravar m.m. Stort som smått!

Har du frågor och funderingar eller vill veta mer om oss är du hjärtligt välkommen att kontakta oss.